Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı No:163 / K:6, D:12 Beşiktaş / İSTANBUL
tren

Tag: nitelik belgesi

Anasayfa » nitelik belgesiEtiketi
06.05.2021
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VESATIŞINI YAPAN VEYA YAYAN İŞLETMELERİN SERTİFİKALANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
AmaçMadde 1 — (Değişik:RG-4/3/2011-27864)Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli  yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden ve/veya bu materyallerin dolum çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz...
06.05.2021
FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEKBİRLİKLERİ TİP STATÜSÜ
30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi GazeteBakanlar Kurulu KararıKarar Sayısı : 2003/5167 Ekli “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü”nün onaylanması; Kültür Bakanlığı’nın 27/12/2002 tarihli ve 9520 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...
06.05.2021
1999  Tarihli Meslek Birlikleri Hakkındaki Tüzük
FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK  BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK(1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/3/1999 No : 99/12574Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/12/1951 No : 5846Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/4/1999 No : 23653Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cild: S: BİRİNCİ KISIMGenel Hükümler Amaç ve kapsamMadde...
06.05.2021
LAW ON INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS (Law No. 5846)
LAW ON INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS PART ONEINTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKSA. PURPOSEArt. 1. The purpose of this Law is to establish and protect the moral and economic rights ofauthors who create intellectual and artistic works, performers who perform or interpretsuch works, phonogram producers that make the first fixation of sounds,...
06.05.2021
EUROPEAN CONVENTION ON CINEMATOGRAPHIC CO-PRODUCTION TREATY (Strasbourg, 1992)
European Convention on Cinematographic Co-Production PreambleThe member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention, signatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members in order, in particular, to safeguard and...
To get further informations Please Contact Us: